HomeSignUp to get code for websiteEdit ( Config Your Chat-room )Get-Your-CodeChat-Now
News
Services
Channels
Download
History
Webboard
Contactus

      irc.narak.com:6667  

หมายเหตุ :

หาก ไม่สามารถ Login ใช้งานได้ เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณไม่มี Java ( Windows ไม่สมบูรณ์ ) ให้ทำการ ติดตั้ง Java ลงเครื่องคุณก่อน
โดย Click ที่นี่ => แล้วค่อยกลับมาหน้านี้ใหม่ จึงจะสามารถใช้งานได้ โดยหลังการติดตั้ง สำหรับ Windows XP ให้เลือก Always จะได้ใช้งานได้ทุกเมื่อ( Server Password จะระบุเฉพาะกรณี ของผู้ที่ลงทะเบียนชื่อประจำใน Server IRC เท่านั้น

+ ชื่อที่เล่น ในการสนทนา จะระบุ เป็น ภาษาอังกฤษ หรือ ไทย ก็ได้ แต่ถ้าเป็นภาษาไทยต้องถูกตามหลักไวยากรณ์ นะครับ
+ ชื่อห้องระบุแก้ไขได้เอง (กรณีที่ต้องการห้องคุยส่วนตัว)
+ Server Password จะระบุ หรือไม่ระบุ ก็สามารถใช้งานห้องคุยนี้ได้
( Server Password จะระบุเฉพาะกรณี ของผู้ที่ลงทะเบียนชื่อประจำใน Server IRC เท่านั้น

Download Program สำหรับการ Chat

Download Pirch98s Click Here !!! PIRCH : โปรแกรม ใช้งาน IRC ยอดนิยมตัวนึง เหมาะกับ คอ Chat
Download MIRC.zip MIRC : โปรแกรม ใช้งาน IRC อีกตัว นึง สำหรับต่างประเทศนิยมมากที่สุด
How to Chat with MsChat

โปรแกรม MsChat2.5 หรือ อีกชื่อเรียกหนึ่งว่า Commic Chat หรือ "ช่องการ์ตูนส์" ( มีมานานแล้ว แต่คนไม่ใช้งานกัน เพราะว่า ด้วยข้อจำกัดของการ์ตูนส์ หากนำไปใช้กับห้องที่คนเยอะๆ จะตาลาย เพราะตามอ่านไม่ทัน ) แต่ !! ด้วยเสน่ห์ของโลกการ์ตูนส์ โปรแกรมนี้จึงเป็นเพื่อนแก้เหงาได้ทางนึง

ข้อแนะนำ : ควรใช้งาน MsChat ในห้อง เฉพาะ ผู้ใช้งาน MsChat เท่านั้น อย่าใช้งานร่วมกับ ห้องที่มีคนใช้ PIRCH หรือ MIRC เพราะจะเป็นการสร้างความรำคาญให้กับคนที่ใช้ PIRCH และ MIRC

ข่าวดีสำหรับเพื่อนๆ ที่ทำเวป หรือมี เวปของตัวเอง หากต้องการสร้างห้องคุยบนหน้าเวปสามารถ สมัครใช้บริการนี้ได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

[ สมัครขอใช้งาน ] [ แก้ไขข้อมูลห้องคุย ]

ข่าวสารงาน Meeting ของ irc.narak.com

รวมภาพงาน Meeting ของ สมาชิกน่ารัก.คอม
+ ภาพงาน Meeting ครั้งที่ 1 โดย Gone
+ ภาพงาน Meeting ครั้งที่ 2 โดย Tee3307
+ ภาพงาน Meeting ครั้งที่ 3 โดย Tee3307
+ ภาพงาน Meeting ครั้งที่ 4 โดย Gone
+ ภาพงาน Meeting ครั้งที่ 4 โดย Ghost

เทคนิคการใช้งาน IRC ของ irc.narak.com

Copyright (C) 2000-2002 by http://irc.narak.com